Waterbeperkings sal in die Wes-Kaap van krag bly totdat die damme ’n gemiddelde vlak van 85% bereik het.