Volgens 'n nuwe studie oor die teenwoordigheid van mans in Suid-Afrikaanse huishoudings is dit duidelik dat vader-figure 'n baie belangrike rol speel. - Smile 90.4FM

Volgens ‘n nuwe studie oor die teenwoordigheid van mans in Suid-Afrikaanse huishoudings is dit duidelik dat vader-figure ‘n baie belangrike rol speel.