Verbruikers wat hulle elektrisiteit van die stad Kaapstad kry, sal vandag beurtkrag, vryspring.