Two Simon's Town beaches temporarily closed - Smile 90.4FM

Two Simon’s Town beaches temporarily closed