Suid Afrika het aansienlike vordering gemaak teen MIV/Vigs, met 'n merkbare afname in die aantal nuwe infeksies sedert 2009. - Smile 90.4FM

Suid Afrika het aansienlike vordering gemaak teen MIV/Vigs, met 'n merkbare afname in die aantal nuwe infeksies sedert 2009.