Suid Afrika het aansienlike vordering gemaak teen MIV/Vigs, met 'n merkbare afname in die aantal nuwe infeksies sedert 2009.