'n Noodfonds van ses miljard rand is beskikbaar gestel vir provinsies wat onder die droogte gebuk gaan.