Matrikulante word aangemoedig om hulle laaste paar skooldae ten volle te geniet en is ook sterkte toegewens met die eindeksamen, wat oor 40 dae afskop.