Kwesbare inwoners word aangemoedig om aansoek te doen vir behoeftige toelaes wat die Stad Kaapstad aanbied.