Kapenaars word aangemoedig om vanoggend bloed te skenk met die Westelike Provinsie Bloedoortappingsdiens wat ‘n tydelike bloedskenkerskliniek hier by ons kantore gaan oprig.