Die Wes-Kaapse Staande Komitee vir Menslike Nedersettings wil munisipaliteite beter toerus om gemeenskappe deur behuisingsprogramme te dien.