Die Wes-Kaapse Maritieme groepering het onlangs Maritieme Dag gevier, waar 50 leerders van minder-gegoede hoêrskole uitgenooi is om uit te vind oor loopbaanmoontlikhede in die plaaslike maritieme-industrie.