Die Suid-Afrikaanse Tafeldruifbedryf sê hulle is tevrede met die tafeldruifoes vir die seisoen, ten spyte van 'n afname in getalle.