Die stad se biblioteke het tydens twee boete-vry weke die jaar, meer as 13 400 items teruggekry – die waarde word op sowat R2,7 miljoen geraam.