Die Stad Kaapstad sê hy glo Kapenaars het nou langtermyn water-besparing gewoontes aangeleer.