Die Stad Kaapstad is besig om meer outomatiese druk sones te skep, om waterverbruik tot 50 liter per persoon per dag af te dwing. - Smile 90.4FM