Die privaat sektor, en veral entrepreneurs, kan bedank word vir sommige van die vordering wat die land onder demokrasie gemaak het.