Die privaat sektor, en veral entrepreneurs, kan bedank word vir sommige van die vordering wat die land onder demokrasie gemaak het. - Smile 90.4FM

Die privaat sektor, en veral entrepreneurs, kan bedank word vir sommige van die vordering wat die land onder demokrasie gemaak het.