Die plaaslike letterkundige aktivisme groep, Nali Bali, gaan vandag die beste storie-vertellers in Suid-Afrika aanwys.