Die nasionale departement van Water en Sanitasie het konstruksie-werk hervat om die Clanwilliam-damwal te verhoog.