Die Munisipale Afbakeningsraad beoog om 76 nuwe wyke af te baken vir die munisipale verkiesing aanstaande jaar. - Smile 90.4FM

Die Munisipale Afbakeningsraad beoog om 76 nuwe wyke af te baken vir die munisipale verkiesing aanstaande jaar.