Die konstitusionele hof sal môre uitspraak lewer in die saak waarin die eisers versoek dat die gebruik van dagga gewettig word.