Die Kaapse Kamer van Koophandel en Nywerheid het die effense verslapping van waterbeperkings verwelkom, veral vir die handel en nywerheid sektore. - Smile 90.4FM

Die Kaapse Kamer van Koophandel en Nywerheid het die effense verslapping van waterbeperkings verwelkom, veral vir die handel en nywerheid sektore.