Die departement van onderwys het R1,2 miljard in die huidige finansiêle jaar toegewy aan die ondersteuning van 71 skole, waar leerders met gestremdhede skoolgaan.