Die departement van Basiese Onderwys het Suid-Afrikaners is bedank vir die 67 minute wat hulle gister afgestaan en teruggegge het aan onderwys en opleiding.