9 JONG KAAPSE MUSIKANTE HET DIE MOEDERSTAD EN SUID-AFRIKA SE NAAM OORSEE, HOOG GEHOU, NADAT HULLE DIE CRYSTAL GLOBE TOEKENNING TYDENS DIE WORLD CHILDREN'S PRIZE SEREMONIE, IN SWEDEN GEWEN HET